سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افسران - به جرم ولای علی کشند
      

 

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی

پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی

غنچه ای نیست که عطر نفست را نشناسد

تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی

افسران - باب الجواد
      


پیامهای عمومی ارسال شده

+ اگر من ...