ی از راه های کسب موفقیت، آشنایی با افراد موفق و الگو گرفتن از سبک زندگی و رفتار آنهاست. موضوعی که علاقه مندان فراوانی دارد و به همین علت به سوژه ای تبدیل شده تا بسیاری از رسانه ها با استفاده این ایده دست به تولید برنامه های متنوعی بزنند.

 

بدون شک هر رسانه ای با توجه به اهداف و سیاست ها خود اقدام به انتخاب سوژه های مورد نظر و تولید چنین برنامه هایی می کند. گروه تلویزیونی جم که در سال های اخیر به صورت گسترده حجم فعالیت هایش را افزایش داده یکی از علاقه مندان همین حوزه است. این رسانه فارسی زبان مدتی است اقدام به تولید
برنامه ای به نام «میهمان ایرانی» کرده است.
میهمان ایرانی بعد از تماشای این برنامه، باید ایران را ترک کنید!

 

«میهمان ایرانی» داستان زندگی چهره های ایرانی را روایت می کند که در خارج از ایران زندگی می کنند. چهره هایی که در حال حاضر دارای شرایط نسبتا مناسبی در خارج ایران هستند و شبکه جم سعی می کند با موفق خواندن آنها، به واکاوی و روایت زندگی آنها بپردازد.

 

این برنامه که هزینه زیادی برای تولیدش صرف می شود حامل پیام های گوناگونی است که با اندکی تامل می توان به آن ها دست یافت. پیام هایی که در راستای اهداف شبکه جم و تامین منافعش تولید می شوند. در این مجال سعی داریم به تحلیل این برنامه به ظاهر سازنده و مثبت بپردازیم و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

 

1- بزرگنمایی کشورهای غربی: میهمانان خارج نشین این برنامه در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و این برنامه با به تصویر کشیدن جاذبه های بصری و همچنین تشریح امکانات آن شهرها، اقدام به بزرگ نمایی کشورهای غربی می کنند.

 

2- رسیدن به موفقیت در خارج از ایران: این برنامه کشورهای غربی را مامن و پناهگاهی معرفی می کند که برای برای رسیدن به موفقیت باید به آنها پناه برد.

 

3- تعریف باز از واژه موفقیت: «موفقیت» واژه ای است نمی توان تعریف دقیقی از آن ارائه داد.  شبکه جم با استفاده از این ظرفیت هر شخصی را که بخواهد در دایره تعریف موفقیت وارد می کند و الگوسازی از آن می پردازد. گاه چهره موفق او یک زن رقاص است، گاه یک پژوهشگر و گاه یک زن آوازخوان!

 

4- تعریف و تمجید از دوران قبل از انقلاب: اکثر میهمانان این برنامه، افرادی هستند که دوران قبل  از انقلاب را در ایران تجربه کرده اند و در گفتگوهای خود، از آن ایام به دوران طلایی و شکوفایی ایران یاد می کنند.

 

5- مظلوم نمایی برای ایرانی های مقیم خارج: برنامه به گونه روایت می شود که بیننده به این نتیجه می رسد که چهره های معرفی شده علی رغم علاقه ای که به ایران دارند، مجبور شدند ایران را رها کنند و به کشورهای خارجی بروند.

 

6- محدود نشان دادن شرایط پیشرفت و موفقیت در ایران: برنامه «میهمان ایرانی» به بیننده خود  القا می کند ایران کشوری محدود و بسته است که نمی توان در آن پیشرفت کرد و به موفقیت رسید.

 

7- عادی جلوه دادن خروج از ایران: این برنامه علاوه بر میهمانان خود، با به تصویر کشیدن تعدادی از  ایرانی های مقیم خارج، سعی دارد روند خروج مردم از کشور را رویدادی عادی جلوه دهد.