لطفاً حقوق بشر را رعایت کنید/ امروز کتاب‌های تاریخ را عوض می‌کنیم

هرکس کتاب‌های تاریخ فردا برایش مهم‌تر از کتاب‌های درسی امروز است، هرکس خیابان را به کلاس ترجیح می‌دهد، هرکس که قلبش تیر کشیده وقتی قطعنامه اروپایی‌ها را خوانده، امروز برای اعتراض به سفارت یونان می‌آید.

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ از همان روزی که رئیس هیئت پارلمانی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت بی‌احترامی کرد، از همان روزی که اشتون به خانواده فتنه گران سر زد، از همان روزی که وندی شرمن، خشونت را در ژن ایرانی‌ها دانست، از همان روز باید انتظار آن را داشتیم که قلم در دست بگیرند و توافقنامه‌ای علیه ایران امضا کنند که بیشتر شایسته خودشان است. دوران خستگی، بی‌حوصلگی، کوتاه آمدن، جا زدن، به شما ربطی ندارد، اشتباه در ترجمه بوده، بگذارید وزارت امور خارجه کارش را بکند، دخالت نکنید، دیگر گذشته است. مسئله ایران به همه ایرانی‌ها ربط دارد. کسی به خاطر غفلت از ما تقدیر نخواهد کرد. اگر فردا در کتاب‌های تاریخی بنویسند ایران را مثل دوران ناصرالدین شاه بین خودشان تقسیم کردند، همه می‌پرسند پس مردم کجا بودند؟ امروز در کتاب‌های تاریخ یکی از سوالاتی که در همه امتحانات نهایی چاپ خواهد شد، این خواهد بود که واکنش مردم را در سال 1393 شمسی در برابر قطعنامه ضدایرانی اتحادیه اروپایی توضیح دهید؟ ( 2 نمره)!  ایرانی‌ها یاد گرفته‌اند از حقشان کوتاه نیایند. به کسی ربطی ندارد در موضوعات امنیتی و ملی ما دخالت کند، حتی اگر کدخدا باشد. ما به خاطر هیچ «ناخدایی» مسیر کشتی خود را عوض نمی‌کنیم. راه «خدایی» خود را تغییر نمی‌دهیم؛ چون ایمان داریم به ضدبشر بودن، حقوق بشر!   پارلمان اروپا باید به فکر «مرد بیمار اروپا» باشد. منظورم عثمانی بیچاره نیست که سال هاست به خاطر اتحاد نداشتن از بین رفته است. منظورم «اوکراین» است که آمریکا دولتش را به یغما برده است. منظورم «انگلیس» است که هر روز یک فساد دولتی از آن رسانه‌ای می‌شود. منظورم «یونان» است که درگیر اقتصاد رو به ورشکستگی است. منظورم «اسپانیا»ست که اقلیت‌های نژادی در آن سرکوب می‌شوند و اقلیت‌های دینی را اخراج می‌کنند. منظورم «فرانسه» است که انتخاباتش با میانگینی کمتر از نصف برگزار می‌شود و این یعنی دولتش مشروعیت حداقلی هم ندارد.

پارلمان اروپا این موارد را حل کند. اگر هم خیلی نگران حقوق بشر در سرتاسر جهان است به میانمار، عراق، فلسطین، عربستان، بحرین، سودان، افریقای مرکزی و زندان گوانتانامو سرکشی کند. قطعنامه‌ای صادر کرده‌اند که جای گیرنده و فرستنده‌ آن باید تغییر کند. امروز (سه شنبه) به آن‌ها خواهیم گفت: حقوق بشر را با تبر صلح قطعه قطعه نکنید. به آن‌ها خواهیم گفت حقوق بشر حق مسلم شما هم هست، به مردم اروپا ظلم نکنید. فردا روبروی سفارت می‌ایستیم، مشت‌هایمان را گره می‌کنیم، چشم‌هایمان را بیشتر از قبل به پرچم رئیس دوره‌ای پارلمان اروپا می‌دوزیم، پا‌هایمان را به زمین می‌کوبیم و فریاد برمی آوریم: مرگ بر تبر! گرچه بعضی‌ها رضایت داده‌اند به اینکه سفیر یونان را احضار کنند، اما به هیچ وجه جنبش دانشجویی کوتاه نمی‌آید. جنبشی که انقلاب دوم را با فتح سفارت شنود به ثمر نشاند، از این توهین به سادگی نمی‌گذرد. هر کس خسته نیست، هرکس کتاب‌های تاریخ فردا برایش مهم‌تر از کتاب‌های درسی امروز است، هرکس خیابان را به کلاس ترجیح می‌دهد، هرکس که قلبش تیر کشیده وقتی قطعنامه اروپایی‌ها را خوانده، فردا برای اعتراض به سفارت یونان می‌آید. امروز به آن‌ها خواهیم گفت: لطفاً حقوق بشر را رعایت کنید